VSKG-logga


Om oss

  Styrelse
  Övriga uppdrag
  Övrig föreningsinformation
  Föreningens historia
  Stadgar


Verksamhetsplan 2017

  1. Månadsprogrammen skall upprättas och presenteras halvårsvis.

  2. Ett preliminärt program för dramatiserade guidningar skall fastställas inför året.

  3. Övriga guidningar genomförs via beställningsuppdrag.

  4. Ett nytt guideprogram i samband med Katrineholms 100-årsjubileum skall tas fram och arrangeras under året: Historisk bussresa 1917-2017.

  5. Renovering och förnyelse av guidekläderna och därtill hörande accessoarer skall fortsätta.