VSKG-logga


Säkerhet i buss vid turistresor

Nödnummer 112

Med nödnumret 112 kan du nå ambulans, polis och räddningstjänst genom ett enda telefonsamtal. Telefonnumret fungerar i hela Sverige och i många EU-länder.


Checklista: säkerhet före färd

Kontrollera att följande utrustning finns på plats och är funktionsduglig. När passagerarna finns på plats

Checklista: vid akut händelse