VSKG-logga


För programarrangören

För den som är ansvarig månadsmötesarrangör gäller följande.

  Regler, tips och råd
  Mall för inbjudan
  Redovisningsrapport


Regler, tips och råd

Planering av ett månadsmöte

Månadsmötesansvarig är Camilla Centerblad till vilken du kan vända dig med alla frågor.

Tips
När du formar ditt program så gör gärna ett 'paket' utan alltför många val för deltagaren.

Om mat eller kaffe ska ingå i programmet: förhandsbeställ detta och låt kostnaden ingå i priset. Eller tänk ut ett bra gemensamt rastställe för egen matsäck.