VSKG-logga


Guideauktorisation via VSKG

  Grundregler
  Tips och tolkningar
  Redovisningsrapport
  Ansvarig guideauktorisationsgrupp


Grundregler

VSKG utbildar, auktoriserar och fortbildar guider i Katrineholms kommun. Ambitionen är att upprätthålla en så jämn och god kvalitet som möjligt när det gäller lokalguider. De krav som gäller för auktorisation har till stora delar anpassats efter de krav som gäller för många andra områden och organisationer i Sverige.

Auktorisationen ges till privatpersoner som genomgått rekommenderad utbildning, eller bedöms ha motsvarande kunskaper, samt avlagt skriftligt och praktiskt prov.

Auktorisationen gäller så länge auktorisationskraven uppnås.

Auktorisationen utfärdas av VSKG till en kostnad som fastställs av styrelsen. Särskilt tillägg i auktorisationen kan även ges för språk och specialämnen.

Auktorisationskrav
Minimikrav för utbildning av lokalguider är gymnasiekompetens eller liknande kunskaper.

Auktorisationen innehåller:
•  Sverige- och Nordenkunskap
•  Lokal- och regionalkunskap med historia
•  Kommunikations- och informationsteknik
•  Turismkunskap

Auktorisationsprov
Ett skriftligt prov tar upp de olika ämnesområdena i auktorisationskraven och eventuell tilläggsauktorisation i språk/specialämne.

Därefter sker ett praktiskt prov i form av en guidning, antingen vid sevärdhet/stadsmiljö eller i buss. Bedömningen sker av en censorsgrupp som kan bestå av representanter från någon eller några kommuner inom västra Sörmland, besöksnäringen, VSKGs styrelse samt eventuell fackperson inom de språk- eller specialområden som guiden söker auktorisation för. VSKGs styrelse fastställer PM med detaljerad information vid varje provtillfälle samt utser en censorsgrupp.

Automatisk förnyad auktorisation
Auktorisationen förnyas automatiskt efter tre år om vederbörande har verkat aktivt som guide samt genomgått en miniminivå av fortbildning. Detta kontrolleras genom att ett visst antal olika poäng (A resp B) uppnås.

Uppfylls inte dessa krav ska en ny praktisk uppguidning göras till en kostnad som styrelsen fastslår.

  Aktiva poäng (A-poäng)
(Minimikrav: minst 2 A-poäng/år)
Guidning vid särskild sevärdhet samt bussguidning. Egen guidning vid månadsmöte. Guidning på företag, vara cirkelledare, hålla föreläsning etc.

  Fortbildningspoäng (B-poäng)
(Minimikrav: minst 1 B-poäng/år)
Guidning vid föreningens månadsmöten, föreläsningar och övriga aktiviteter som rekommenderats av styrelsen.

  Aktörspoäng (1/2 A-poäng)
Medverkan som skådespelare vid VSKGs dramatiserade guidningar.