VSKG-logga


Genomförda utbildningar


Våren 2008
Poetiska stigar
Ansvarig: Britt Söderholm
Omfattning: 1 termin


Våren 2006
Litterära gator
Ansvarig: Britt Söderholm
Omfattning: 1 termin


Våren 2006
Säkerhet i buss
Ansvarig: Ove Nilsson
Omfattning: 2 kvällar


Hösten 2005
Möbel- och byggnadsstilar
Omfattning: 5 kvällar


2000
Lär känna Katrineholm
Ansvarig: Robert Davidsson
Omfattning: 5 kvällar


Hösten 1998 - våren 1999
Guideutbildning
Ansvarig: Jenny Otis Perman


Hösten 1997 - våren 1998
Sägner, spöken och mystik
Ansvariga: Robert Davidsson och Camilla Centerblad


1997
Spetebyhall och familjen Langlet
Ansvarig: Agneta Emanuelsson
Omfattning: 3 kvällar


1997
Första hjälpen, hjärt- och lungräddning
Omfattning: 3 kvällar


Hösten 1995 - våren 1996
Sagor, spöken och mystik
Ansvariga: Robert Davidsson och Camilla Centerblad


1995
Jordstrålning och currylinjer
Ansvariga: Robert Davidsson och Camilla Centerblad
Omfattning: 1 kväll


1995
Lär känna Katrineholm
Ansvarig: Robert Davidsson
Omfattning: 3 kvällar


Hösten 1993 - våren 1994
Guideutbildning
Ansvarig: Lena Wirström


Hösten 1989 - hösten 1991
Guideutbildning
Ansvarig: Per Marner