VSKG-logga


Söndag 19 februari 2012

Rapport från VSKGs årsmöte

Av föreningens 75 medlemmar kom hela 24 personer till årsmötet på Villa Sandhem, där en av föreningen subventionerad brunch intogs. Hela styrelsen omvaldes, vilket kan tolkas som att den skött sig väl.

I verksamhetsberättelsen återfinns såväl månadsmöten såsom föredrag, svamputflykt, teaterbesök, båttur med mera som ett antal dramatiserade guidningar för allmänheten. Även en del beställda guidningar har utförts.

I verksamhetsplanen för år 2012 ingår fortsatt månadsmöten, medverkan vid Katrineholmsveckan samt planeras nya intressanta guideturer. Närmast planeras besök i ”gömda och glömda rum” i Katrineholm, spännande ställen dit man normalt inte hittar själv. Järnvägens 150-årsjubileum ska också enligt planerna på lämpligt sätt uppmärksammas.

Underhållningen bestod av föreningens senaste tillskott i raden av dramatiserade guidningar kallat Stadens fäders fruar. August Kullbergs och Gustav Robert Grönkvists fruar gestaltade av Camilla Centerblad och Agneta Welander skvallrade och skröt om vad deras män betytt för grundandet av Katrineholm.Kerstin Olvén

På grund av Corona-virusets framfart är alla månadsprogram tillsvidare inställda.

Vi sätter igång med ny verksamhet så fort samhället ger oss klartecken!

Välkomna tillbaka då.