VSKG-logga


12 november 2005

Riddarhuset i Stockholm

Adel, Präster, Borgare och Bönder

Vi valde det första ståndets högborg RIDDARHUSET i Stockholm som vårt utflyktsmål.

Den absoluta turen var på vår sida. Vår guide, Anders Lindström, lotsade oss med kunskap, berättarglädje samt humor inte minst genom historiens gång. Vi satt ståndsmässigt i den vackra RIDDARSALEN omgivna av alla grevliga och friherrliga vapensköldar, ca 2300 till antalet.

I denna sal höll adelsståndet sina riksdagar från 1668 till 1865 då ståndsriksdagen upphörde. Numera samlas Ridderskapet och Adeln vart tredje år till adelsmöte. Även Vetenskaps- och Vitterhetsakademierna m.fl använder salen vid sina årliga högtidssammankomster.

Under David Klöcker Ehrenstrahls ca 130 m långa plafondmålning, med moder Svea tronande i mitten med krona och spira liksom de tre gracerna bärande riksvapnets tre kronor, har givetvis mycket av vårt lands officiella historia utspelats. Några kända exempel är att här beslutade 1680 års riksdag om den stora reduktionen.

Salen var också platsen för frihetstidens partistrider mellan hattar och mössor. Oerhört var likaså Gustav III:s bokstavliga intåg vid 1789 års riksdag när han tvingade till sig ordförandeskapet. Det var bara för greve Lewenhaupt att kliva åt sidan.

Tänk om väggar kunde tala ... !!

Till sist skall skaparna av denna exteriört vackra byggnad inte glömmas bort. Det tog många år att bygga Riddarhuset. Byggnationen påbörjades 1641 och avslutades först 1672. Denna långa tid berodde bl.a på dödsfall bland arkitekterna, svårigheter att hitta rätt man för uppdraget liksom svårigheter mellan arkitekt och uppdragsgivare.

Simon de la Vallée var den förste arkitekten. Hans tid som byggherre blev kort, endast ett år. Han stacks ner under en duell på Stortorget av den unge översten Erik Oxenstierna.

Efter honom tillträdde den tyske arkitekten och stenhuggaren Heinrich Wilhelm från Hamburg. Under hans tid gick arbetet fort framåt. Han avled emellertid hastigt och efterträddes av Joost Vingboons från Holland. Han råkade i onåd hos riddarhusdirektionen och återvände därför efter kort tid till sitt hemland.

Jean de la Vallée, son till Simon, blev den siste arkitekten. Han fullföljde byggnationen och han påverkade inte minst den rent konstnärliga utformningen. T.ex tak, portaler och porthus räknas uteslutande som hans verk.

En liten sammanfattning om ett stycke mycket intressant historia som man spontant skulle vilja skriva betydligt mer om.

Vi var tretton deltagare som mycket nöjda vandrade vidare ut mot nya egna äventyr i storsta´n.Mariann Holmberg

På grund av Corona-virusets framfart är alla månadsprogram tillsvidare inställda.

Vi sätter igång med ny verksamhet så fort samhället ger oss klartecken!

Välkomna tillbaka då.