VSKG-logga


Välkommen till oss

Det här tycker vi är viktigt

Vi vill stimulera till ökad kunskap om vår kulturhistoria, natur och miljö i Sörmland och då främst Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner. (KFV-regionen.)

Varje månad arrangerar vi ett månadsmöte (resa, studiebesök, föreläsning e dyl).

Vi utbildar, fortbildar och auktoriserar våra informatörer till kunniga guider.

En stor del av våra guidningar genomför vi i dramatiserade former, men vi erbjuder naturligtvis även traditionella stadsvandringar och bussguidningar.VSKG är en ideell och öppen förening för alla intresserade; således ingen begränsning till bara guider.


                    

Återstående stadsvandringar mm 2019

Historiska gestalter, sägner och spöken
• Onsdag 28 augusti, kl 18.30
Pris: 175 kr/pers
Bussturen tar ca 3 tim inkl enkel förtäring. Anmälan till Lena Kanders 076-8985315 eller lenakanders@gmail.com.