VSKG-logga


Välkommen till oss

Det här tycker vi är viktigt

Vi vill stimulera till ökad kunskap om vår kulturhistoria, natur och miljö i Sörmland och då främst Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner. (KFV-regionen.)

Varje månad arrangerar vi ett månadsmöte (resa, studiebesök, föreläsning e dyl).

Vi utbildar, fortbildar och auktoriserar våra informatörer till kunniga guider.

En stor del av våra guidningar genomför vi i dramatiserade former, men vi erbjuder naturligtvis även traditionella stadsvandringar och bussguidningar.


VSKG är en ideell och öppen förening för alla intresserade; således ingen begränsning till bara guider.


                    

Info om årsmötet 2021

27 maj hade vi ett styrelsemöte och beslutade då att hålla årsmötet den
12 september kl 13.00 på St Djulö.
Föreningen bjuder på lunch.
Sedvanlig kallelse kommer.

Vi önskar alla en trevlig sommar!

På grund av Corona-pandemin är alla månadsprogram tillsvidare inställda.