VSKG-logga


Välkommen till oss

Det här tycker vi är viktigt

Vi vill stimulera till ökad kunskap om vår kulturhistoria, natur och miljö i Sörmland och då främst Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner. (KFV-regionen.)

Varje månad arrangerar vi ett månadsmöte (resa, studiebesök, föreläsning e dyl).

Vi utbildar, fortbildar och auktoriserar våra informatörer till kunniga guider.

En stor del av våra guidningar genomför vi i dramatiserade former, men vi erbjuder naturligtvis även traditionella stadsvandringar och bussguidningar.


VSKG är en ideell och öppen förening för alla intresserade; således ingen begränsning till bara guider.


                    

Info om årsmötet 2021

Enligt stadgarna ska årsmötet genomföras senast under mars månad, men pga rådande Coronapandemi är vi tvungna att skjuta på det. I dagsläget vet vi inte hur länge, och/eller om vi kan genomföra det på annat sätt.

Vi återkommer med mer info.

På grund av Corona-pandemin är alla månadsprogram tillsvidare inställda.