VSKG-logga


Om oss

  Styrelse
  Övriga uppdrag
  Verksamhetsplan
  Övrig föreningsinformation
  Föreningens historia
  Stadgar


Övrig föreningsinformation

Organisationsnummer
818501-3623

PlusGiro
53 34 06-5

Antal medlemmar
52 st (2016-12-31)

Medlemsavgift 2017 och 2018
•  150 kr

Kontakt
info@vskg.nu