VSKG-logga


Lördag 1 juli 2017

En resa runt Båven med Leif Jakobsson

(Inbjudan till månadsmötet i juni som råkade halka in i juli!)

Välkomna lördagen den 1 juli, kl 10.
Åter i Katrineholm ca kl 16.

Samling vid Resecentrum, hållplats charterbussar (mot torgsidan).

Avgift: medlem i VSKG 250 kr, icke medlem 350 kr.
I priset ingår bussresa, guidning, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.
(Priset är starkt subventionerat för att så många som möjligt som vill ska kunna följa med på rundturen.)


Arrangör: Camilla Centerblad